אוצר הבית השלישי

ההבדלים המרכזיים בין הבית השלישי לבתים הקודמים

2022-09-05T16:36:43+02:00

Il est dit dans les mots du Targoum sur "Chir haChirim"(75) : "Le Temple du futur sera édifié à un degré de splendeur bien plus élevé que celui du premier Temple. Il sera construit avec des arbres provenant du Jardin d’Eden ainsi qu’avec d’autres arbres précieux et magnifiques." Selon le Ramban, les trois puits qu’a creusés Yits’haq sont une allusion aux trois Temples.

ההבדלים המרכזיים בין הבית השלישי לבתים הקודמים2022-09-05T16:36:43+02:00

העזרה הפנימית

2022-09-05T16:36:51+02:00

Il est dit dans les mots du Targoum sur "Chir haChirim"(75) : "Le Temple du futur sera édifié à un degré de splendeur bien plus élevé que celui du premier Temple. Il sera construit avec des arbres provenant du Jardin d’Eden ainsi qu’avec d’autres arbres précieux et magnifiques." Selon le Ramban, les trois puits qu’a creusés Yits’haq sont une allusion aux trois Temples.

העזרה הפנימית2022-09-05T16:36:51+02:00

העזרה החיצונית

2022-09-05T16:36:58+02:00

Il est dit dans les mots du Targoum sur "Chir haChirim"(75) : "Le Temple du futur sera édifié à un degré de splendeur bien plus élevé que celui du premier Temple. Il sera construit avec des arbres provenant du Jardin d’Eden ainsi qu’avec d’autres arbres précieux et magnifiques." Selon le Ramban, les trois puits qu’a creusés Yits’haq sont une allusion aux trois Temples.

העזרה החיצונית2022-09-05T16:36:58+02:00

הבית השלישי לשיטת המלבי”ם

2022-09-05T16:37:05+02:00

Il est dit dans les mots du Targoum sur "Chir haChirim"(75) : "Le Temple du futur sera édifié à un degré de splendeur bien plus élevé que celui du premier Temple. Il sera construit avec des arbres provenant du Jardin d’Eden ainsi qu’avec d’autres arbres précieux et magnifiques." Selon le Ramban, les trois puits qu’a creusés Yits’haq sont une allusion aux trois Temples.

הבית השלישי לשיטת המלבי”ם2022-09-05T16:37:05+02:00

הבית השלישי לשיטת הגר”א

2022-09-06T17:08:00+02:00

Il est dit dans les mots du Targoum sur "Chir haChirim"(75) : "Le Temple du futur sera édifié à un degré de splendeur bien plus élevé que celui du premier Temple. Il sera construit avec des arbres provenant du Jardin d’Eden ainsi qu’avec d’autres arbres précieux et magnifiques." Selon le Ramban, les trois puits qu’a creusés Yits’haq sont une allusion aux trois Temples.

הבית השלישי לשיטת הגר”א2022-09-06T17:08:00+02:00

תאור חלוקת רצועת הקודש לכהנים וללוים

2022-09-06T12:07:49+02:00

C’est dans le Saint des saints qu’est placée l’Arche d’alliance(305), et dans le Sanctuaire que se trouvent le candélabre en or, au sud, la table des pains de proposition, au nord, et l’autel en or, au milieu(306)– vers l’est. À l’époque du deuxième Temple, la table et le candélabre était à une distance de 2.5 amoth du mur du Sanctuaire. Selon le “Tsourath haBaïth”(307), dans le troisième Temple, cette distance sera de 5 amoth.

תאור חלוקת רצועת הקודש לכהנים וללוים2022-09-06T12:07:49+02:00

סדר חלוקת הארץ השבטים לעתיד לבא

2022-09-05T15:55:20+02:00

C’est dans le Saint des saints qu’est placée l’Arche d’alliance(305), et dans le Sanctuaire que se trouvent le candélabre en or, au sud, la table des pains de proposition, au nord, et l’autel en or, au milieu(306)– vers l’est. À l’époque du deuxième Temple, la table et le candélabre était à une distance de 2.5 amoth du mur du Sanctuaire. Selon le “Tsourath haBaïth”(307), dans le troisième Temple, cette distance sera de 5 amoth.

סדר חלוקת הארץ השבטים לעתיד לבא2022-09-05T15:55:20+02:00

חלוקת הארץ לגבולותיה לעתיד לבא

2022-09-05T16:00:03+02:00

C’est dans le Saint des saints qu’est placée l’Arche d’alliance(305), et dans le Sanctuaire que se trouvent le candélabre en or, au sud, la table des pains de proposition, au nord, et l’autel en or, au milieu(306)– vers l’est. À l’époque du deuxième Temple, la table et le candélabre était à une distance de 2.5 amoth du mur du Sanctuaire. Selon le “Tsourath haBaïth”(307), dans le troisième Temple, cette distance sera de 5 amoth.

חלוקת הארץ לגבולותיה לעתיד לבא2022-09-05T16:00:03+02:00

מבנה ה’חצרות הקטורות’

2022-09-05T16:01:37+02:00

C’est dans le Saint des saints qu’est placée l’Arche d’alliance(305), et dans le Sanctuaire que se trouvent le candélabre en or, au sud, la table des pains de proposition, au nord, et l’autel en or, au milieu(306)– vers l’est. À l’époque du deuxième Temple, la table et le candélabre était à une distance de 2.5 amoth du mur du Sanctuaire. Selon le “Tsourath haBaïth”(307), dans le troisième Temple, cette distance sera de 5 amoth.

מבנה ה’חצרות הקטורות’2022-09-05T16:01:37+02:00

לשכות הכהנים אשר בחצר

2022-09-05T16:02:27+02:00

C’est dans le Saint des saints qu’est placée l’Arche d’alliance(305), et dans le Sanctuaire que se trouvent le candélabre en or, au sud, la table des pains de proposition, au nord, et l’autel en or, au milieu(306)– vers l’est. À l’époque du deuxième Temple, la table et le candélabre était à une distance de 2.5 amoth du mur du Sanctuaire. Selon le “Tsourath haBaïth”(307), dans le troisième Temple, cette distance sera de 5 amoth.

לשכות הכהנים אשר בחצר2022-09-05T16:02:27+02:00

למה לתמוך בפרויקט בניית בית המקדש השלישי?

לסגור

  1. להשיב את אחדותו של אלוהים, האל האחד, לכל בני האנוש במקום בו אמור להיבנות ביתו.
  2. להיות שותפים למצוות בניית בית המקדש השלישי.
  3. ההצטרפות לפרויקט היא בחינם וכך זה יישאר - אבטחת המידע שלנו בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
  4. התומכים מקבלים מידע קבוע על התפתחות הפרויקט.
  5. להשתתף בפרויקט המשותף הגדול ביותר לכלל האנושות.
  6. להשפיע על הרשויות הפוליטיות הישראליות והבינלאומיות כך שהפרויקט יהיה בראש סדר העדיפויות.
  7. לעבור משנאת חינם לאהבת חינם כדי לבנות עולם טוב יותר.
  8. לפעול למען השלום בין כל העמים ,תוצאה של הנוכחות האלוהית שתתבטא באמצעות בית המקדש השלישי.
  9. להיות חלק מהקבוצה האנושית הראשונה שצועדת לקראת עולם טוב יותר תוך שהיא דוגלת באחווה אוניברסאלית.
  10. להעניק את אימוני בעם ישראל כדי להאיר את האומות בכיוון הנכון.
עבור למעלה