בית המקדש השלישי2024-01-09T13:16:40+01:00

הצטרף בחינם לבניית בית המקדש בירושלים

הנך משתתף באחד מהפרוייקטים ההומניים ביותר בהיסטוריה

בנה אותו היום לטובת האנושות העולמית

הפרויקט

projet construction du troisième temple

אדריכלות

département architecture du troisième temple de jerusalem

בניה

département construction du troisième temple de Jérusalem

משפטי

département juridique du troisième temple de jerusalem

פוליטיקה

département politique du troisième temple de Jérusalem

חינוך

département enseignement du troisième temple de jerusalem

תקשורת

département interview du troisième temple de Jérusalem

איש קשר

חברים

סרטונים

גלריית אינסטגרם

שבועות הוא לא רק חג, הוא הזדמנות להתחבר לתורה ולקדושה. נזכור את החגיגה בבית המקדש ונשאף לחוות זאת מחדש בחזון של בית המקדש השלישי. 🏛️📜🌾
#שבועות #ביתהמקדשהשלישי #תורה
...

איך היה שבועות בבית המקדש? נזכור את העלייה לרגל והקרבת הביכורים ונשאף לחוות זאת מחדש בחזון של בית המקדש השלישי. 🏛️🌾📜 #שבועות #ביתהמקדשהשלישי #ביכורים ...

שבועות עבר, ואנו נשארים עם זיכרונות מהחג. בתקופת בית המקדש, החגיגה הייתה עוצמתית ומלאת משמעות. העלייה לרגל והקרבת הביכורים היו ביטוי לאחדות ולמחויבות הדתית.

בחזון של בית המקדש השלישי, נשאף להחזיר את הרגעים המיוחדים הללו ולהביא קדושה לחיינו. החגיגה בבית המקדש כללה שירה, ריקודים, ותפילות מלאות ברכה והודיה

האנשים היו מתאספים יחד, משתפים את זיכרונותיהם ומודים על הברכות שקיבלו. 🏛️🌿🍇📜 #שבועות #ביתהמקדשהשלישי #ביכורים #אחדות
...

אחרי חג שבועות, נזכור את העלייה לרגל והקרבת הביכורים בבית המקדש. איך נחווה את החג בחזון של בית המקדש השלישי? 🏛️🍇🌿 #שבועות #ביתהמקדשהשלישי #ביכורים ...

חג שבועות הגיע! בזמן בית המקדש, החג הזה היה זמן של עלייה לרגל והקרבת ביכורים. נזכיר לעצמנו את הרגעים הללו ונשאף לחוות אותם מחדש בחזון של בית המקדש השלישי.

נשתף בתורה, נתאחד ונחגוג את המתנה הגדולה שקיבלנו. העלייה לרגל לירושלים הייתה חוויה מרגשת ומלאת משמעות, שבה כל העם היה מתאסף יחד, חוגג את מתן התורה ומקריב את הביכורים.

האחדות בין העם הייתה מורגשת בכל פינה. 🏛️🌾📜 #שבועות #ביתהמקדשהשלישי #תורה #אחדות
...

שבועות בפתח! 🌸 נזכיר לעצמנו את החגיגה בבית המקדש, הקרבת הביכורים וההתחדשות הרוחנית. בואו נתכונן לחג של קדושה ואחדות. 🏛️🍇📜 #שבועות #ביתהמקדשהשלישי #ביכורים🌾 ...

בבית המקדש, שבועות היה חג של תורה והרהורים. נזכיר לעצמנו את חשיבות מתן תורה ונשאף לרגעים של רוחניות והתחדשות בחג הזה. 🏛️🌾🌿

#שבועות #ביתהמקדשהשלישי
...

שבועות מתקרב, ובתקופת בית המקדש הייתה זו הזדמנות לאחדות רוחנית וחברתית. עולי הרגל מכל קצות הארץ היו מתאספים בירושלים, מביאים את ביכוריהם ומתכוננים למתן תורה.
📜🌾 זו הייתה תקופה של אחדות, ובהקמת בית המקדש השלישי נשאף להחזיר את הרגעים הללו.

החגיגה בבית המקדש הייתה מלאה בטקסים ובמעמדים מרגשים. העלייה לרגל לירושלים הייתה אירוע משפחתי וחברתי חשוב, שבו כל המשפחה והקהילה היו נוטלים חלק.

האנשים היו מתאספים יחד, מקריבים את הביכורים ומברכים עליהם, ושרים שירי הלל והודיה. 💫🏛️ #שבועות #ביתהמקדשהשלישי #אחדות #ביכורים
...

בנה אותו היום לטובת האנושות העולמית

למה לתמוך בפרויקט בניית בית המקדש השלישי?

לסגור

  1. להשיב את אחדותו של אלוהים, האל האחד, לכל בני האנוש במקום בו אמור להיבנות ביתו.
  2. להיות שותפים למצוות בניית בית המקדש השלישי.
  3. ההצטרפות לפרויקט היא בחינם וכך זה יישאר - אבטחת המידע שלנו בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
  4. התומכים מקבלים מידע קבוע על התפתחות הפרויקט.
  5. להשתתף בפרויקט המשותף הגדול ביותר לכלל האנושות.
  6. להשפיע על הרשויות הפוליטיות הישראליות והבינלאומיות כך שהפרויקט יהיה בראש סדר העדיפויות.
  7. לעבור משנאת חינם לאהבת חינם כדי לבנות עולם טוב יותר.
  8. לפעול למען השלום בין כל העמים ,תוצאה של הנוכחות האלוהית שתתבטא באמצעות בית המקדש השלישי.
  9. להיות חלק מהקבוצה האנושית הראשונה שצועדת לקראת עולם טוב יותר תוך שהיא דוגלת באחווה אוניברסאלית.
  10. להעניק את אימוני בעם ישראל כדי להאיר את האומות בכיוון הנכון.
עבור למעלה