מדוע להצטרף לבניית בית המקדש השלישי?

ביחד נוכל לבנות את בית המקדש לטובת האנושות

מביעים את הרצון לבנות את בית המקדש השלישי בירושלים ורישום ה-thirdtemple.org, אנחנו חלק מתנועה שיתופית. ככל שמספרנו יגדל כך תגדל היכולת שלנו להשפיע על התקשורת ועל הפוליטיקה העולמית, וכך הפרויקט יתממש היום.