נבואת יחזקאל

פאר הבית השלישי ומדרגתו

2022-09-08T16:23:31+02:00

Il est dit dans les mots du Targoum sur "Chir haChirim"(75) : "Le Temple du futur sera édifié à un degré de splendeur bien plus élevé que celui du premier Temple. Il sera construit avec des arbres provenant du Jardin d’Eden ainsi qu’avec d’autres arbres précieux et magnifiques." Selon le Ramban, les trois puits qu’a creusés Yits’haq sont une allusion aux trois Temples.

פאר הבית השלישי ומדרגתו2022-09-08T16:23:31+02:00

תקופת הנביא יחזקאל ונבואותיו

2022-09-11T13:20:33+02:00

L’exil du premier Temple débuta onze ans avant la destruction du Temple. C’est de cette manière que Rachi conclut les générations de cette époqu(8): Navoukhadnetsar est couronné roi de Babel la quatrième année du règne de Yehoyaqim, roi de Yehouda. Un an plus tard, il prend possession de Jérusalem et à partir de cette date, Yehoyaqim le sert pendant trois ans, puis il se rebelle durant les trois années suivantes. Navoukhadnetsar arrive à Jérusalem suite à la rébellion de Yehoyaqim, il bannit Yehoyaqim et intronise à sa place son fils (Yehoyakhin). Le règne de Yehoyakhin débute la septième année du règne de Navoukhadnetsar.

תקופת הנביא יחזקאל ונבואותיו2022-09-11T13:20:33+02:00

למה לתמוך בפרויקט בניית בית המקדש השלישי?

לסגור

  1. להשיב את אחדותו של אלוהים, האל האחד, לכל בני האנוש במקום בו אמור להיבנות ביתו.
  2. להיות שותפים למצוות בניית בית המקדש השלישי.
  3. ההצטרפות לפרויקט היא בחינם וכך זה יישאר - אבטחת המידע שלנו בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
  4. התומכים מקבלים מידע קבוע על התפתחות הפרויקט.
  5. להשתתף בפרויקט המשותף הגדול ביותר לכלל האנושות.
  6. להשפיע על הרשויות הפוליטיות הישראליות והבינלאומיות כך שהפרויקט יהיה בראש סדר העדיפויות.
  7. לעבור משנאת חינם לאהבת חינם כדי לבנות עולם טוב יותר.
  8. לפעול למען השלום בין כל העמים ,תוצאה של הנוכחות האלוהית שתתבטא באמצעות בית המקדש השלישי.
  9. להיות חלק מהקבוצה האנושית הראשונה שצועדת לקראת עולם טוב יותר תוך שהיא דוגלת באחווה אוניברסאלית.
  10. להעניק את אימוני בעם ישראל כדי להאיר את האומות בכיוון הנכון.
עבור למעלה