בואו נבנה יחד את בית המקדש השלישי

המשך בפייסבוק

המשך באינסטגרם

עזרה בבנייה, שתף מאמר זה

Shares

גלות בית ראשון מתחילה אחד עשרה שנים לפני חורבן הבית. כך מסכם רש”י את תולדות התקופה8: נבוכדנצאר הוכתר למלך בבל בשנה הרביעית למלכות יהויקים מלך יהודה. שנה לאחר מכן הוא כובש את ירושלים, ומאז יהויקים עובד לו במשך שלוש שנים ומורד בו במשך שלוש שנים נוספות. נבוכדנצאר מגיע לירושלים לאחר מרידת יהויקים, ומגלה את יהויקים וממליך את בנו יכניה)יהויכין(. מלכות יהויכין מתחילה בשנה השביעית למלכות נבוכדנצאר. שנה לאחר מכן, היא השנה השמינית למלכות נבוכדנצאר, מגלים הבבלים את המלך יהויכין לבבל. למרות כניעת יהויכין הדבר לא מונע את הגלייתו. גלות זו נקראת בשם ‘גלות החרש והמסגר’, שכן לגלות יורדים כל חשובי העם, וביניהם גם יצרני הברזל כדי למנוע את יצור כלי הנשק9. משמע מהפסוקים כי גם הנביא יחזקאל גלה לבבל בתקופה זו. נבוכדנצאר ממליך את צדקיהו למלך. בשנה הי”ט למלכות נבוכדנצאר,אחת עשרה שנים אחר גלות יהויכין, נחרב בית המקדש בעקבות מרידת צדקיהו. צדקיהו מובל אף הוא לגלות בבל, זאת לאחר שהורגים את בניו לנגד עיניו ומעוורים אותו. כך בא הקץ לתקופת ימי בית המקדש הראשון.

לפי משמעות הפסוקים בנבואות יחזקאל הנביא נולד עוד לפני חורבן הבית, למשפחת כהנים, וכפי שאמרנו הוא היה בין הגולים לבבל בגלות יהויכין. ארבע עשרה תאריכים מופיעים בספר )עד פרק מ'(. הנבואה הראשונה נאמרה בתאריך בה’ תמוז, בשנה החמישית לגלות יהויכין, שש שנים לפני חורבן הבית הראשון. הנבואה האחרונה נאמרה בא’ ניסן, בשנה העשרים ושבע לגלות יהויכין – שש עשרה שנים לאחר חורבן הבית.

לדברי חז”ל10 הקב”ה דיבר עם יחזקאל בארץ ובחו”ל, כך שנבואתו החלה לפני הגלות הראשונה. כך מבאר רש”י בנדון11: “יחזקאל הגלהו נבוכדנצר עם יכניה מלך יהודה, והיה יחזקאל מתנבא בבבל וירמיה בארץ ישראל באותן אחת עשרה שנה שמלך צדקיה”.

תקופת נבואתו של יחזקאל מקבילה לתקופת מלוכת נבוכדנצאר השני. בתקופה זו היה מאבק בין מלכות מצרים למלכות בבל על השליטה בארץ ישראל. מלשון הפסוקים משמע שהמלך האחרון, צדקיהו, היה ממלא מקומו של יכניה בלבד בעיני הבבלים. ליכניה היה מקום של כבוד בעיני הבבלים, והראיה שכסאו ניתן בבבל מעל כסאות יתר המלכים12.

עד תחילת המצור על ירושלים מתנבא יחזקאל נבואות של פורענות, ומאז תוכן הנבואות משתנה. לאחר סדרת נבואות פורענות על שבעה עמים]יג[ מופיעות נבואות נחמה ובנין. יש לציין כי לדברי חז”ל]יד[ ספר יחזקאל נכתב בידי אנשי כנסת גדולה, שכן נבואה לא ניתנה להיכתב בחו”ל. לפי תיאורו של יחזקאל הוא התגורר במקום שנקרא בשם ‘תל אביב’, הנמצא על נהר כבר. מתואר בדבריו כי זקני העדה

היו מגיעים אליו כדי לדרוש את ד’. פעמיים בנבואותיו מובא יחזקאל לארץ ישראל. פעם ראשונה בפרקים ח’-י”א. בנבואה זו מתואר כיצד יחזקאל מובא לירושלים לסיור ארוך בחצרות בית המקדש, במהלכו הוא רואה את תועבות עם ישראל. הוא צופה בעוונות ובהסתלקות השכינה דרך השער המזרחי של הר הבית לכוון ההר אשר מקדם לעיר )הר הזיתים(. הפעם השניה הינה בפרקים מ’-מ”ז, שהינם פרקי חזון בית המקדש העתיד, בהם הנביא צופה בסיור ממושך במקדש העתידי.

8 ערכין י”ב , א’ ד”ה ‘כיבוש יהויקים’.
9 מלכים ב’ כ”ד, י”ב-ט”ז.
10 מכילתא פרשה א’. כך גם בתרגום )א’, ג'(.
11 סנהדרין צ”ב, ב’, ד”ה ‘ונילף’.
12 מלכים ב’ כ”ה, כ”ז-ל’.
13 פרקים כ”ה-ל”ב.
14 בבא בתרא ט”ו, א’.

Published On: 7 נובמבר 2021Categories: אוצר הבית השלישי, נבואת יחזקאל

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

המשף בפייבסוק

המשך באינסטינגרם