בואו נבנה יחד את בית המקדש השלישי

המשך בפייסבוק

המשך באינסטגרם

עזרה בבנייה, שתף מאמר זה

Shares

כ פי שכבר ראינו לעיל, בדברי הרמב”ם, הוסיפו בבית שני למבנה מספר פרטים שנלמדו מנבואת יחזקאל. הפרטים שנוספו הם:
א. ‘חצרות קטורות’ 36 – אילו הן הלשכות שניבנו במקצועות הבית השני.
ב. מזבח העולה 37 – הוגדל מכ”ח על כ”ח אמה לל”ב על ל”ב אמה.
ג. הפישפשים בשער ההיכל 38.
ד. האולם הוגדל מעשר לאחת עשרה אמות.

בעל התוספות יו”ט, בהקדמתו לספר ‘צורת הבית’, מבאר שבבניית הבית השני בנו תוספות מתבנית מקדש יחזקאל בכל אחד מחלקי המקדש. בעזרה החיצונית בנו את הלשכות, בעזרה הגדילו את המזבח, האולם הוגדל וכן בהיכל נוספו הפישפשים 39.

36 מידות פרק ב’ משנה ה’.
37 מידות פרק ג’ משנה א’.
38 מידות פרק ד’ משנה ב’.
39 ניתן לדרוש על קיומה של תוספת נוספת: לפי המבואר בנבואת יחזקאל עובי הקיר המפריד בין הקודש לקדש הקדשים הינו שתי אמות בבית השלישי, לעומת אמה אחת בבית ראשון ושני. חשבתי לומר כי לשיטת הרמב”ם אכן נוספה אמה בבית שני, שכן לדעתו בבית שני גודל הקודש היה ארבעים אמה, גודל קודש הקדשים עשרים אמה, וביניהם אמה נוספת (הלכות בית הבחירה פרק ד’ הל’ ב’). מבואר לשיטתו כי האורך הכולל של פנים הקודש וקודש הקדשים הינו שישים ואחת אמה, זאת לעומת שישים אמה בבית ראשון. אם כן נוספה אמה, זאת כמו האורך הכללי של ההיכל שיהיה בזמן הבית השלישי.

Published On: 10 נובמבר 2021Categories: אוצר הבית השלישי, נבואת יחזקאל

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

המשף בפייבסוק

המשך באינסטינגרם