בואו נבנה יחד את בית המקדש השלישי

המשך בפייסבוק

המשך באינסטגרם

עזרה בבנייה, שתף מאמר זה

Shares
כ

פי שכבר הבהרנו בפרק הקודם הנבואה לגבי מבנה המקדש העתיד לבא מופיעה בספר יחזקאל בפרקים מ’-מ”ז. נבואה זו סתומה, ורבו השיטות בדברי הפרשנים לגביה 128. אילו הם דברי הרמב”ם בתחילת הלכות בית הבחירה 129: “בנין שבנה שלמה כבר מפורש במלכים, וכן בנין העתיד להבנות אע”פ שהוא כתוב ביחזקאל אינו מפורש ומבואר, ואנשי בית שני כשבנו בימי עזרא בנוהו כבנין שלמה ומעין דברים המפורשים ביחזקאל”. דהיינו: בבניין הבית שני נעשו כמה שינויים בהתאם לנבואת יחזקאל, כמו הלשכות בעזרת נשים והגדלת המזבח (כפי שנבאר לקמן), אולם כדברי הרמב”ם – עצם הנבואה סתומה ואינה מבוארת.
בפרקים שלפנינו נתאר את צורת הבית לשיטת רש”י, תוך ציון מספר הבדלים בין שיטתו לשיטות נוספות. בשיטתו של רש”י נקטו גם בעל התוספות יו”ט (בספרו ‘צורת הבית’), הרמח”ל זיע”א (בספרו ‘משכני עליון’), בעל ‘לבושי שרד’ 130, באורו של בעל ‘יסוד ושורש העבודה’ 131, באור ‘זבד טוב’ 132, באור ‘שחיף עץ’ 133 ועוד. בפירושנו נביא בע”ה מדבריהם, שכן הם נוקטים בהסברים שונים במקומות הסתומים בפירוש רש”י. מבנה הבית מבואר בנבואת יחזקאל ברצף מבחינת סדר המבנה, זאת החל מפרק מ’, אולם כיוון שפרטים שונים מופיעים בהמשך הנבואה נעיין בסכום הדברים.

128 השיטות העיקריות הקיימות הן שיטתו של רש”י (שבעקבותיו צעדו התוספות יו”ט והרמח”ל), הרד”ק, הגר”א והמלבי”ם. אמנם קיימות נקודות יסוד משותפות בין השיטות השונות, אולם קיימים הבדלים בפרשנות לגבי צורת המבנה המפורטת.
129 פרק א’ הל’ ד’.
130 הרב הגאון רבי דוד שלמה אייבשיץ, הידוע גם בפירושו ‘ערבי נחל’ לתורה.
131 הרב החסיד רבי אלכסנדר זיסקינד מהורודנא.
132 מאת הרב זאב וולף אלטשול.
133 מאת הרב אליקים געציל אלטשול, בנו של בעל ‘זבד טוב’. יש לציין כי פירושים אילו הודפסו יחדיו בספר ‘המקדש השלישי’, כחלק מהאנציקלופדיה לעב נייני המשכן והמקדש שהודפסה בידי הרב שאול שפר.

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

המשף בפייבסוק

המשך באינסטינגרם