בואו נבנה יחד את בית המקדש השלישי

המשך בפייסבוק

המשך באינסטגרם

עזרה בבנייה, שתף מאמר זה

Shares
כ

ך נאמר בלשון התרגום לשיר השירים 75: “אבל יתיר יהא יאי בית מקדשא דעתיד לאיתבנאה מיומי מלכא משיחא, דכשרוהי יהווין מן ארזין דגינתא דעדן, ושירותוהי יהווין מן ברתי ושגי ושורבני”. דהיינו: בית המקדש העתידי יבנה במדרגת פאר עליונה יותר מפאר הבית הראשון ויבנוהו באמצעות עצים מגן עדן ועוד סוגי עצים מיוחדים ומפוארים.
לדברי הרמב”ן שלושת הבארות שחפר יצחק רומזות לשלושת בתי המקדש. על הבאר השלישית נאמר בתורה 76: “וַיִּקְרָא שְׁמָהּ רְחֹבוֹת וַיֹּאמֶר כִּי עַתָּה הִרְחִיב ד’ לָנוּ וּפָרִינוּ בָאָרֶץ”. מבאר על כך רבנו בחיי 77: “ומה שהזכיר את ה’ בבאר פאר הבית השלישי ומדרגתו השלישי, ולא עשה כן בשתים הראשונות, יתכן לומר טעם מפני שהראשונים היו בניין בשר ודם על ידי שלמה וכורש אבל השלישי יהיה מעשה ה’ ובנין שמים ולא ישלוט בו חורבן, לכך הזכיר בו ה’ יתברך 78. ומצאתי מדרש סיוע לזה שכן דרשו חז”ל]עט[: “וילכוד דוד את מצודת ציון היא עיר דוד” (שמואל ב’ ה’, ז’), מפני מה נקראת על שמו של בשר ודם? אלא לפי שהיה גלוי וידוע לפני מלך מלכי המלכים הקב”ה שבשר ודם בונין אותה ובשר ודם מחריבים אותה, לכך נקרא על שמו של בשר ודם. אבל לעתיד לבוא היא נקראת על שמו יתברך שנאמר (ישעיה ס’, י”ד) “והלכו אליך שחוח בני מעניך והשתחוו … וקראו לך עיר ה’ ציון קדוש ישראל””.

75 א’, י”ז.
76 בראשית כ”ו, י”ב.
77 בראשית כ”ו, י”ט.
78 ראה בספר הלכות בית הבחירה להרמב”ם עם חדושים ובאורים – ענייני בית הבחירה שיחה י”ב, בה מבואר כי בניין הבית השלישי הינו לאחר אריכות הגלות בה נזדככו בני ישראל, ומסירות נפשם היא המב ביאה לכך שבית זה יהא מעשה ד’ הקיים בקיום ניצחי.
79 שיר השירים זוטא פרשה א’.

Published On: 10 נובמבר 2021Categories: אוצר הבית השלישי, נבואת יחזקאל

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

המשף בפייבסוק

המשך באינסטינגרם