בואו נבנה יחד את בית המקדש השלישי

המשך בפייסבוק

המשך באינסטגרם

עזרה בבנייה, שתף מאמר זה

Shares

רבנו הרמח”ל, אשר עסק בכל מכמני התורה, השאיר לאור עולם אוצר בלום של באור לגבי מהותו הפנימית ומבנהו של הבית השלישי.

ספר ‘משכני עליון’ מחולק לשלושה חלקים:
א. באור מהותו הפנימית של הבית השלישי.
ב. באור מהותה הפנימית של עבודת המקדש בבית השלישי.
ג. חמישה פרקי משנה של באור מבנה הבית.

בספרנו החלטנו לכלול את חמשת פרקי המשנה, בהם הרמח”ל מבאר את מבנה הבית לשיטתו אשר כעיקרון הינה בהתאם לשיטת רש”י עם תוספת נופך מהבנתו המופלאה של רבנו הרמח”ל. חמשת הפרקים הינם כנגד חמשת פרקי המשנה של מסכת מידות. לתאורו של הרמח”ל הוספנו באור, וכן ליקוטים הנקראים בשם ‘התבוננות פנימית’ בהם ליקטנו מדברי הרמח”ל בשני החלקים הראשונים של הספר על-מנת לתת לקורא החפץ להעמיק מעט במבנהו הפנימי של הבית השלישי. בליקוט זה השתדלנו להיצמד ככל הניתן ללשון הרמח”ל, תוך עריכת לשונו וסכום הדברים במקום שהדבר נצרך.

בהקדמה לספר מבאר הרמח”ל כי בית המקדש העליון מכוון כנגד התחתון “בתבניתו ובמדותיו באר היטב”. בבריאת העולם כלל הבורא יתברך את השפעתו בעשר מאורות (שהינם עשרת הספירות) מהם יצאו הנבראים “כענפים היוצאים מנוף האילן”. המאור האחרון (המלכות) נקרא בשם ‘שכינה’, ובו נשרשו כל הנמצאים.

קיים מקום אחד מיוחד עלי תבל בו נכללים כל השרשים האלו, ובו תראה “כמו אבן אחת. והאבן הזאת יקרה מאד, כלולה מכל יופי וחמדה, והיא הנקראת “אבן השתיה”, וכן היתה אבן הזאת בעולם הזה למטה במקום קדש הקדשים … וממנה נתפשטו סביב מסילות ושבילים לכל הדברים”.
דהיינו: מקום אבן השתיה, אשר בקדש הקדשים, הינו שורש השפעת הבורא יתברך אל עולמנו התחתון. ממקום זה יוצאת ההשפעה לכלל הבריאה בשבילים ודרכים רבות.ידות הבית בנויות על-פי סדר ההשפעה האלוקית, לפי סדר השתלשלות האורות. לכל שביל יש שמות מיוחדים, ומסילות של השפעה. “ובהיות הבית יוצא ברוב המנוחה וההשקט על כן נקרא שמו ‘מנוחה'”.

הבית הקדוש נברא לפני בריאת העולם, וממנו לוקחים שפע וכוח כל הנבראים. השפע לא פסק מן הבית לעולם, “כי לולי פסק רגע אחד היו מתבטלים כל הבריות מיד”. ומסיים רבנו
את הקדמתו לספר: “וברבות התיקון במאורות יתפשטו הדברים בכח גדול ויבנה בית המקדש למטה. וכאשר חסר התיקון הזה מפני העונות נחרב הבית למטה, ועם כל זה לא פסק למעלה, כי לולי פסק היה העולם כולו חרב ברגע אחד, רק הוחשך מאד ממה שהיה בתחילה, וגם חסר ממנו השמחה העצומה שהיתה בו מימי קדם … וכאשר יתמו חטאים מן הארץ ישובו הדברים כבראשונה והאור יהיה יותר והשפע ירבה מאד, ועל כן יבנה עוד הבית למטה וכבודו יהיה גדול מן הראשונים”.

נחזיק תודה לרב מרדכי שריקי שליט”א, אשר הוציא לאור עולם במהדורה מבוארת את הספר ‘משכני עליון’. בבאור ‘התבוננות פנימית’ קיימות הפניות למהדורת ספרו.

יהי רצון שבמהרה נזכה לחזות בעינינו בבית מקדשנו בבניינו ובתפארתו, ולהתחבר אל האורות העצומים והגדולים שיאירו בו.

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

המשף בפייבסוק

המשך באינסטינגרם