בואו נבנה יחד את בית המקדש השלישי

המשך בפייסבוק

המשך באינסטגרם

עזרה בבנייה, שתף מאמר זה

Shares

[לה] וַיְבִיאֵנִי אֶל שַׁעַר הַצָּפוֹן וּמָדַד כַּמִּדּוֹת הָאֵלֶּה. [לו] תאו ]תָּאָיו[ אלו [אֵלָיו] ואלמו [וְאֵלַמָּיו] וְחַלּוֹנוֹת לוֹ סָבִיב סָבִיב אֹרֶךְ חֲמִשִּׁים אַמָּה וְרֹחַב חָמֵשׁ וְעֶשְׂרִים אַמָּה. [לז] ואילו ]וְאֵילָיו[
לֶחָצֵר הַחִיצוֹנָה וְתִמֹרִים אֶל אילו [אֵילָיו] מִפּוֹ וּמִפּוֹ וּשְׁמֹנֶה מַעֲלותֹ מעלו [מַעֲלָיו].

רש”י

(לו) אורך חמשים אמה. גבהו חמשים אמה: (לז) ואיליו לחצר החיצונה. אשישפיאר”קאש בלע”ז ואולם השער קרוי אילים כאן:

לה

למרות ששער העזרה הפנימית הצפוני נזכר כבר לעיל (בפסוק כ”ג), הרי שבפסוקנו מפורט מבנהו הזהה ליתר השערים. לעיל (שם) נזכר שהוא היה מכוון כנגד השער החיצוני הצפוני.

לו

התאים, האלים, אולמות השער והחלונות במבנה זהה לזה המוזכר בפסוק כ”א לעיל (השער הצפוני). האורך המוזכר בפסוק זה הינו גובה השער שהינו חמישים אמה (כנזכר בפסוק כ”א שם).

לז

כהמשך לבאור מבנה השער הפנימי הצפוני מבואר פעם נוספת כי מבנה האילים זהה, ויתכן שחזרה זו היא שבעקבותיה רש”י מפרש כי אילים אלו כוונתם לאולם השער כולו ולאו דווקא לאילים
עצמם.

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

המשף בפייבסוק

המשך באינסטינגרם