בואו נבנה יחד את בית המקדש השלישי

המשך בפייסבוק

המשך באינסטגרם

עזרה בבנייה, שתף מאמר זה

Shares

[לב] וַיְבִיאֵנִי אֶל הֶחָצֵר הַפְּנִימִי דֶּרֶךְ הַקָּדִים וַיָּמָד אֶת הַשַּׁעַר כַּמִּדּוֹת הָאֵלֶּה. [לג] ותאו [וְתָאָיו] ואלו [וְאֵלָיו] ואלמו [וְאֵלַמָּיו] כַּמִּדּוֹת הָאֵלֶּה וְחַלּוֹנוֹת לוֹ ולאלמו [וּלְאֵלַמָּיו] סָבִיב סָבִיב אֹרֶךְ חֲמִשִּׁים אַמָּה וְרֹחַב חָמֵשׁ וְעֶשְׂרִים אַמָּה. [לד] ואלמו [וְאֵלַמָּיו] לֶחָצֵר הַחִיצוֹנָה וְתִמֹרִים אֶל אלו [אֵלָיו] מִפּוֹ וּמִפּוֹ וּשְׁמֹנֶה מַעֲלותֹ מעלו [מַעֲלָיו].

לב-לד

פסוקים אלו עוסקים באולמות השער של שערי החצר הפנימית )ולא באולמות החצר, שהתבארו בפסוק הקודם(.

כפי שהתבאר בפסוקים דלעיל62 לשערי החצר הפנימית יש אולמות בצידם החיצוני ולא בצידם הפנימי. לדעת רש”י המילה ‘וְאֵלַמָּו’, בפסוק ל”א, מכוונת כנגד האולם החיצוני
של שער העזרה הפנימית.
לדעת בעל ‘צורת הבית’63 הדבר נועד לשם נוי. לדעתו אולם זה התחיל מעבר לקיר התאים, כדי שיראו אותו בעזרה החיצונית, כשם שהדבר קיים גם בשער העזרה החיצונית בו האולם מתחיל מעבר לחלל השער. לדעתו אם האולם היה ניצב החל מחלל השער עצמו לא היו רואים אותו מבחוץ שכן הוא היה ‘נבלע’ שם64.
פסוקים ל”ב-ל”ד אינם מבוארים בדברי רש”י, שכן הם מתארים את העובדה ששער העזרה הפנימית המזרחי זהה במבנהו לשערים שתוארו לעיל בפסוקים הקודמים. כנאמר בפסוק ל”ב: “וימד את השער כמידות האלה” – של השערים שתוארו לעיל.

פסוק ל”ג מתאר כי התאים, האלים והאולמות הפנימיים של השער המזרחי זהים לאלו של השערים דלעיל.
פסוק ל”ד מתאר כי אולם השער המזרחי זהה לדרומי, וכי על ראשי האלים שבפתח האולם היו תימורים. גם לשער זה עולים בשמונה מדרגות )כמתואר לעיל בפסוק ל”א לגבי השער הדרומי(.

[62]  בפסוק הקודם וכן בפסוק ט’.

[63]  סימן כ”א.

[64]  זאת כיוון שאורך האולם עשר אמות, ואילו התא עם כותלו אורכם אחד עשרה אמות, ולכן אולם השער ‘נבלע’ בתוכם.

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

המשף בפייבסוק

המשך באינסטינגרם