בואו נבנה יחד את בית המקדש השלישי

המשך בפייסבוק

המשך באינסטגרם

עזרה בבנייה, שתף מאמר זה

Shares

מד וּמִחוּצָה לַשַּׁעַר הַפְּנִימִי לִשְׁכוֹת שָׁרִים בֶּחָצֵר הַפְּנִימִי אֲשֶׁר אֶל כֶּתֶף שַׁעַר הַצָּפוֹן וּפְנֵיהֶם דֶּרֶךְ הַדָּרוֹם אֶחָד אֶל כֶּתֶף שַׁעַר הַקָּדִים פְּנֵי דֶּרֶךְ הַצָּפֹן. מה וַיְדַבֵּר אֵלָי זֹה הַלִּשְׁכָּה אֲשֶׁר פָּנֶיהָ דֶּרֶךְ הַדָּרוֹם לַכּהֲֹנִים שׁמְֹרֵי מִשְׁמֶרֶת הַבָּיִת. מו וְהַלִּשְׁכָּה אֲשֶׁר פָּנֶיהָ דֶּרֶךְ הַצָּפוֹן לַכּהֲֹנִים שׁמְֹרֵי מִשְׁמֶרֶת הַמִּזְבֵּחַ הֵמָּה בְנֵי צָדוקֹ הַקְּרֵבִים מִבְּנֵי לֵוִי אֶל יְהוָה לְשָׁרְתוֹ.

רש”י

(מד) ומחוצה לשער הפנימי. ומחוץ לחלל אולם השער לתוך אויר חצר הפנימי כמו שמפורש במקרא בסופו: לשכות שרים. לשכות לוים משוררים: ופניהם דרך הדרום. פתחם לצד דרום: אחד אל כתף שער הקדים. לשכה אחת אל כתף שער הקדים: פני דרך הצפון. ופתחה לצד צפון:

מד

לפי פשט הפסוק היו שתי לשכות עבור הלוים המשוררים, שהרי נאמר בפסוק “לשכות” – שתיים. לכאורה לפי פשט לשון הפסוק לשכה אחת ממוקמת בצד השער הצפוני ופיתחה לכוון דרום, ואילו הלשכה השניה ממוקמת לצד השער המזרחי ופיתחה לכוון צפון74. לדעת הרמח”ל75 היתה לשכה אחת בלבד, בסמוך לשער הצפוני, ולה שני פתחים לכוון דרום.

יתכן שלשכות אלו הן הנקראות בבית שני בשם ‘לשכת כלי השיר’, בהן איחסנו את כלי הנגינה בהם ליוו את שירת הלויים. לשכות אילו היו ממוקמות מתחת למפלס העזרה, לצד המדרגות המובילות מעזרת נשים לעזרת ישראל )אחת מימין ואחת משמאל למדרגות(, והן היו פתוחות לעזרת נשים76.

מה-מו

מלשון הפסוק לא ברור אם זהו תאור של לשכות השרים (שנזכרו בפסוק הקודם), או שמדובר בפסוקים בלשכות אחרות והן המיועדות לכהנים המשרתים בבית ד’.

מבאורו של רש”י77 משמע מחד שמדובר בכהנים שומרי הבית, אולם בהמשך באורו נאמר שיתכן שמדובר בלשכו הלוים המשוררים (שבתאור לשכתם עסק הפסוק הקודם).
הרמח”ל78 מבאר כי מבין שתי לשכות השרים אחת שימשה את הלויים לשם איחסון כלי הנגינה בעוד שהלשכה השניה שימשה את הכהנים, כלשונו: “שבה הכהנים מתלבשים בבגדיהם ויוצאים לעבודה”79.
בבאור הרד”ק מבואר כי מדובר בלשכת הכהנים, שהיא נפרדת מלשכות הלויים בהן עסק הפסוק הקודם. לדעת רבי יוסף חיון הלשכות בפסוקנו הן הנזכרות כלשכות השרים, אלא שאחת מהן (שפיתחה לצפון) משמשת גם את הכהנים המשרתים במקדש לשם הנחת בגדיהם. הלשכה השניה (הנזכרת בפסוק מ”ו) מיועדת לבני צדוק, שהינם המעולים מבין כל הכהנים (מצד יחוסם שכן לא נמצא פסול בזרעם).

] 74 [ כך באר רבנו יוסף חיון.
] 75 [ משכני עליון , פרקי המבנה פרק ב’, ג’.
] 76 [ מידות פרק ב’ משנה ו’.
] 77 [ המופיע לפי כתבי היד בסוגרים מרובעים.
] 78 [ משכני עליון חלק ב’ פרק ב’.
] 79 [ לפי דברי הרמח”ל המקבילה ללשכה זו בימי הבית
השני הינה לשכת פינחס המלביש שהיתה ממוקמת
מצפון לשער ניקנור.

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

המשף בפייבסוק

המשך באינסטינגרם