בואו נבנה יחד את בית המקדש השלישי

המשך בפייסבוק

המשך באינסטגרם

עזרה בבנייה, שתף מאמר זה

Shares
מ

ספר הבדלים בולטים בין תבנית הבית השני למקדש יחזקאל (ראה לקמן באורם בהרחבה בתאור מבנה הבית
השלישי):
א. הר הבית גודלו 3000 על 3000 אמה במקדש יחזקאל לעומת 500 על 500 אמה בתקופת הבית השני.
ב. המקדש נמצא בראש ההר, לעומת בית המקדש הראשון והשני שהיו על כתף ההר 40 (יתכן שהכונה היא למדרגת הקדושה).
ג. העיר תהא רחוקה מהמקדש כ”ה אלף אמה 41.
ד. קיימת חצר חיצונית, המקבילה ל’עזרת נשים’, והמקיפה את כל העזרה הפנימית. זאת לעומת עזרת נשים בבית שני ששימשה כמבואה לעזרה המקודשת. לשיטת רש”י גודל החצר החיצונית הינו 317 על 312 אמה (בין החומות, הגודל החיצוני הינו 329 על 324 אמה). לשיטת הגר”א הגודל הוא 500 על 500 אמה. לשיטת המלבי״ם הגודל הוא 326 על 326 אמה.
ה. החצר הפנימית, המקבילה לעזרה, גודלה 100 על 100 אמה. בבית שני גודל העזרה היה 187 על 135 אמה 42.
ו. הן לחצר החיצונית והן לחצר הפנימית קיימים אולמות כניסה, כשלצידם תאים. שערי הכניסה הינם בצידי צפון, דרום ומזרח כך שהשער החיצון הינו מול השער הפנימי. לגבי מבנה השערים קיימות דעות שונות בדברי הפרשנים. גובה השערים בבית שלישי הינו 50 אמה.
ז. במקצועות החצר החיצונה ישנן ארבע לשכות, בגודל 30 על 40 אמה כל אחת, הנקראות ‘בית המבשלים’. בלשכות אילו מבשלים הכהנים את בשר הקדשים הקלים.
ח. הטיפול בקרבנות מסוג קדשי קדשים הינו פנימי יותר בבית השלישי, וכולו נעשה במקומות סגורים. סביב להיכל נמצאות עוד ארבע לשכות, בגודל 50 על 100 אמה, המיועדות לבישול בשר קדשי הקדשים.
ט. שחיטת הקרבנות מתבצעת בבית שלישי באולם השער הצפוני של העזרה הפנימית, על גבי שולחנות הנמצאים בו.
י. ‘בית המטבחיים’, מקום ההפשט, הינו בבית שני לשכה הסמוכה לאולם הכניסה הצפוני של העזרה. בבית שלישי זו לשכה סגורה, זאת לעומת בית ראשון ושני בו הטיפול בבשר הקרבנות נעשה במיתחם העזרה.
יא. בארבעת הסעיפים הקודמים מבואר כי בבית השלישי תהליכי השחיטה, ההדחה והבישול נעשים בלשכות סגורות, לעומת ימי הבית השני בהם הפעולות הללו נעשו באיזורים פתוחים (כל קרבן כעניינו) ולאו דווקא בחדרים סגורים 43.
יב. במבנה ההיכל: בבית שלישי בית החליפות, שהינו חזית ההיכל, מופרד ממערכת התאים הסובבת את ההיכל על-ידי ה’מונח’ שאורכו חמש אמות.
יג. רוחב פתח האולם בבית שלישי הינו י”ד אמות, לעומת עשרים בבית שני. רוחב פתח קדש הקדשים הינו שבע אמות וגובהו שש אמות, לעומת שתי פרוכות שהבדילו בין הקדש לקדש הקדשים בבית שני. בבית ראשון עמד גם כן קיר במקום זה אולם גודל הפתח אינו מבואר 44.
יד. במקדש יחזקאל קיימים רק 33 תאים הסובבים את ההיכל, לעומת 38 תאים בבית שני.
טו. הקיר המבדיל בין הקדש לקדש הקדשים הינו בעובי 2 אמות, לעומת אמה אחת בבית ראשון ושני 45.
טז. הפרש הגובה בין מפלס הר הבית לבין ריצפת ההיכל הינו 18.5 אמות בבית שלישי, לעומת 22 אמות לשיטת הרמב”ם
(לעומת 20.5 אמות לשיטת רש”י) בבית שני.

40 מלבי”ם מ”ג, י”ב.
41 שם.
42 לדעת בעל התוספות יו”ט גודל העזרה הינו 200 על 100 אמה. ראה באורנו לקמן לגבי המרווח ביו ההיכל ללשכות שלצידו.
43 אמנם הבית השלישי גדול יותר, אולם מבחינת
מעלת השלמות והקדושה שבו השטח מצטמצם ונעב שה מוגדר.
44 משמע מדברי המפרשים כי גודלו כגודל השערים בבית שני, 10 אמות רוחב על 20 גובה. ראה ספרנו ‘אוצר הבית הראשון’ עמ’ 73 .
45 בבית ראשון הבדיל ביניהם קיר, בעוד שבבית שני הפרידו שתי פרוכות שביניהן אמה.

Published On: 10 נובמבר 2021Categories: אוצר הבית השלישי, נבואת יחזקאל

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

המשף בפייבסוק

המשך באינסטינגרם