בואו נבנה יחד את בית המקדש השלישי

המשך בפייסבוק

המשך באינסטגרם

עזרה בבנייה, שתף מאמר זה

Shares
פ

רט להבדל מבחינת המבנה, כפי ממתואר בדברי הנביא, קיימים עוד שני הבדלים מרכזיים: המקדש יהיה ממוקם בראש הר המוריה, לעומת הבתים הקודמים שהיו על כתף ההר. זה יורה על התרוממותו של המקדש. העיר ירושלים תתרחק מן המקדש מרחק של 45 מיל [קב], ומקדש ד’ יהיה כולו קודש [קג].

מבנה המזבח

ה

מלבי”ם מדגיש כי לעומת מבנה המקדש, שצורתו הינה רק לעתיד, מבנה המזבח נעשה בבית שני כמעט כמתכונתו בנבואת יחזקאל.
מידותיו: יסוד – גובהו 2 אמות (לעומת אמה בבית שני). רוחב המזבח באמת היסוד הינו 32 אמה. היסוד עצו רוחבו אמה.
העזרה הקטנה – המזבח עולה 4 אמות, הנקראות בשם ‘עזרה התחתונה’ )או ‘הקטנה'(. בסיומן קיימת עוד מדרגה ברוחב אמה, שהיא ‘הסובב’. רוחב המזבח במקום הסובב הוא 30 אמות.
העזרה הגדולה – המזבח עולה 4 אמות עד ראש הקרנות, אזור שנקרא בשם ‘הראל’. רוחב המזבח במקום ההראל הוא 28 אמות.
גודל מקום המערכה הוא 24 אמות[קד].
אמות המזבח נימדדות באמות בנות 6 טפחים פרט לאמת היסוד (בגובה וברוחב) הנימדדת באמה בת 5 טפחים וכן אמת הקרנות.
באמצע המזבח היתה הפרדה בין חלקו התחתון לעליון.
במשכן היה מכבר, במזבח בית שני היה ‘חוט סיקרא’ ואילו בבית השלישי תהיה בליטה בעובי זרת הקאת בשם ‘גבול’ כי היא מגבילה בין הדמים העליונים לתחתונים.
מבחינת מיקום המזבח בעזרה כיוון שרוחב העזרה קצר יותר בבית שלישי (100 במקום 135) הרי שהמזבח צריך לעמוד או כולו בצפון או חציו בדרום וחציו בצפון [קה].

דברי התעוררות לבניין הבית – נצטט את לשונו של המלבי”ם:[קו]

“”אתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית”-

ציוה לו שיגד להם שראה את הבית בנוי ומשוכלל ועומד נכון לפני ה’ רק שעונותיהם מעכבים, ולכן יכלמו מעונותיהם וימהרו לשוב בתשובה, ואז יתראה בית העתיד בכבודו, ואז ימדדו את תכנית הבית. וגם רצונו לומר כי בצורת הבית ובפרטי ענייניו יש רמזים רוחניים הרומזים על הנהגת ה’ ההשגחיית הפלאיית הבלתי תלוי בסדר העולם הטבעי רק בהנהגת בית , לבנותו ולשכללו כדוגמת הבית הגדול. ולעבוד בו את העבודה הערוכה בבית הנפש על שמירת התורה והמצוה כדוגמת העבודה הערוכה בבית הגדול. והעלאת נפש החיים אל האלהים אל שיחול בם בקדש. ולפי זה בניין הבית תלוי בבנין בית נפשם, כפי צורת הבית, וכפי מדות התורה וצורתה, שעל זה אמר “הגד את בית ישראל” – והיה לו לומר הגד אל בית ישראל, שאחר הגדה בא תמיד מלת אל ? רק רצונו לומר שתגד להם כי את בית ישראל את הבית – שבית ישראל המה הם הבית, והבית תלוי בהם, וכל עניני תכנית הבית הם מורים על הנהגת העם עפ”י התורה וחקותיה, ובזה יכלמו מעונותיהם, ומדדו את תכנית – לכוין מדות הנפש כפי מדות הבית”.

[קב] כ 45- ק”מ.[קג] מ”ב, י”ב.[קד] שתי אמות מכל צד לקרנות, וכן 2 אמות מכל צד למקום הילוך הכהנים.[קה] מ”ג, י”ג-י”ז.[קו] מ”ג, י’.

מאמרים קשורים

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

המשף בפייבסוק

המשך באינסטינגרם