בואו נבנה יחד את בית המקדש השלישי

המשך בפייסבוק

המשך באינסטגרם

עזרה בבנייה, שתף מאמר זה

Shares

למלבי”ם שיטה מיוחדת בהבנת פשט פסוקי נבואת יחזקאל. אמנם רבו הפירושים לנבואה, אולם אין ספק שבנושא נבואה זו שיטתו (כמו ביאור הגר”א) מציבה מתווה חדש ומקורי של הבנה. פירושו מופיע הן בביאורו לספר יחזקאל (לו הוא קורא מראה יחזקאל), וכן בקונטרס לו הוא קורא בשם ‘תבנית הבית’.
כך מתאר המלבי”ם את ביאורו למבנה הבית: ועין ששטתי בזה בפירוש הכתובים וציור הבנינים לפי שטתי רחוק מדרך המפרשים כרחוק מזרח ממערב, לא אציין הכל כסדר הציונים אשר הציג בצורת הבית]א[, רק כפי תבנית הבית אשר בניתי אשר גדול כבודו מן הבתים אשר בנו הראשונים, ויסודותיו מוסדות בתוכן הכתובים אהל בל יצען בנוי לתלפיות. ועינינו תחזינה נוה שאנן בנוי בראש ההרים ונהרו אליו כל הגוים [ב].

מלשונו אנו רואים את היחס המיוחד שהיה לו לחיבורו זה. כיוון שביאורו רחב ויסודי ראוי מן הנכון לסקור את שיטתו, וזאת בצמוד לרצף פסוקי הנבואה ככל הניתן. בשל אורכם של הסבריו הם לא צוטטו כאן [ג].

הר הבית

ג

ודלו 500 על 500 קנים, שהם 3,000 על 3,000 אמה (כ 1.5 ק”מ). עובי החומה וכן גובהה 6 אמות, וזאת מכל צידי הר הבית (“סביב, סביב”) [ד].

[א] לצד ביאורו ‘תבנית הבית’ המלבי”ם הביא גם את ביאור ‘צורת הבית’ עפ”י שיטת התוס’ יו”ט.[ב] תבנית הבית, בהקדמתו לביאור החצר החיצונה (פתיח לאות נ”ד). אגב הביאור הוא מקשה מדי פעם בעיקר על שיטת רש”י.[ג] ראו הפניות הן לביאור המלבי”ם לפסוקי הנבואה, וכן לקונטרס תבנית הבית שכתב המלבי”ם )מופיע בחלק מהדפוסים בסוף פירושו לספר יחזקאל(.[ד] מ’, ה.

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

המשף בפייבסוק

המשך באינסטינגרם