בואו נבנה יחד את בית המקדש השלישי

המשך בפייסבוק

המשך באינסטגרם

עזרה בבנייה, שתף מאמר זה

Shares

כג וּשְׁתַּיִם דְּלָתוֹת לַהֵיכָל וְלַקֹּדֶשׁ. כד וּשְׁתַּיִם דְּלָתוֹת לַדְּלָתוֹת שְׁתַּיִם מוּסַבּוֹת דְּלָתוֹת שְׁתַּיִם לְדֶלֶת אֶחָת וּשְׁתֵּי דְלָתוֹת לָאַחֶרֶת. כה וַעֲשׂוּיָה אֲלֵיהֶן אֶל דַּלְתוֹת הַהֵיכָל כְּרוּבִים וְתִמֹרִים כַּאֲשֶׁר עֲשׂוּיִם לַקִּירוֹת וְעָב עֵץ אֶל פְּנֵי הָאוּלָם מֵהַחוּץ. כו וְחַלּוֹנִים אֲטֻמוֹת וְתִמֹרִים מִפּוֹ וּמִפּוֹ אֶל כִּתְפותֹ הָאוּלָם וְצַלְעותֹ הַבַּיִת וְהָעֻבִּים.

רש”י

(כג) ושתים דלתות. לכל פתח סוגרים זה לעומת זה אחד במזוזת צפונית ואחד במזוזת דרומית: (כד) ושתים דלתות לדלתות. לפתח ההיכל היו שתי זוגות דלתות כמו ששנינו במסכת מדות ד’ דלתות היו לו ב’ מבפנים וב’ מבחוץ החיצונות נפתחות לתוך הפתח לכסות עוביו של כותל שהיה שש אמה והדלת רחבו חמש כשיעור חצי רוחב הפתח וכנוס אמה לפנים מן המזוזה נמצא עובי הכותל ה’ אמות מגולה וכשהדלת החיצון בפתח לפנים היה מכסה אותה והפנימיות נפתחות לתוך הבית לכסות אחר הדלתות שכל הבית היה טוח בזהב חוץ מאחר הדלתות רבי יהודה אומר אף הפנימיות היו עומדות בתוך הפתח וכמין איסטרמיטא היו נקפלות לאחוריהן אלו ב’ אמות ומחצה ואלו ב’ אמות ומחצה וחצי אמה מזוזה מכאן וחצי אמה מזוזה מכאן שנאמר ושתים דלתות לדלתות שתים מוסבות דלתות וגו’ וזהו פירושו בין פנימיות בין חיצונות עומדות בתוך עובי הכותל ואלו ואלו כנוסות חצי אמה לפנים מן המזוזה הפנימיות נפתחות לצד החיצוניו’ וחיצוניות לצד הפנימיות וכיצד ב’ דלתות של חמש חמש אמות נפתחות זו כנגד זו בתוך ה”א רחב של עובי הכותל של חוליו’ היו וכנגד חציין היו נקפלות לאחוריהן כשפותחין אותן כמין פנקסאות של עץ שכותבין עליהם בעט ברזל שנקפלות זו אחורי זו נמצא כשנקפלות עמדו על שתי אמות ומחצ’ וכשנפתחו’ זו לעומת זו מכסות חמש אמות של עובי הכותל: (כה) ועב עץ אל פני האולם. (ועב טרי”ף בלע”ז לשון קורות בתינו סא”א) כלונסות של ארז היו קבועים מכותלו של היכל לכותלו של אולם כדי שלא יבעט כך שנינו במסכת מדות וזהו ועב יוצא מכותל הבית ובא אל פני האולם מבחוץ: (כו) אל כתפות האולם. לשתי עברי הפתח: וצלעות הבית והעובים. והראני צלעות ואת העובים ואמרו רז”ל צלעות הבית אלו המלטסין והעובים אלו המרישו’ ומה הן מרישות קורות ומה הן מלטסין ארזים שנותנין בראש הכתלים להניח עליהן ראשי הקורות:

כג

הן לפתח ההיכל, והן לפתח קדש הקדשים, היה זוג דלתות – אחת בצפון ואחת בדרום.

כד

לפתח ההיכל143 היה זוג כפול של דלתות, הפונות כלפי פנים וכלפי חוץ. רש”י מדייק מפסוקנו כי הדלתות היו מקופלות אל תוך הפתח באמצעות פרקים, כך שאורך כל חלק של הדלת היה שתיים וחצי אמות. זו שיטתו של רבי יהודה במסכת מידות144

לדעת הגר”א הדלתות הפנימיות נפתחות על קיר ההיכל, כמו בימי הבית השני.

כה

על גבי דלתות ההיכל היו פיתוחים של כרובים ודקלים )כמו קירות ההיכל(. קורות עץ היו מונחות בתיקרת האולם, והן
חיזקו את כותל האולם, כפי שהיה בימי הבית השני145.

לדעת הרד”ק קורות אילו בלטו אל תוך העזרה146. לדעת המלבי”ם הכוונה למלתראות שהיו בימי הבית השני, שהינן חמש מוטות שהיו מונחים על-גבי פתח האולם כך שכל אחד גדול באמה מזה שתחתיו.

כו

לשני צידי פתח האולם, בכתפות (שרוחב כל אחד מהם שלוש אמות), היו חלונות אטומים147. רש”י, וכן הרד”ק, מבארים על-פי דברי חז”ל148 כי ‘צלעות הבית’ הינם הנקראים ‘מלטוסין’. אילו הן נדבכי עץ שעליהם מניחים את קורות התקרה149. לעומתם ‘העובים’ הינם מרישין, שהינם קורות גדולות המהוות את תקרת ההיכל. לדעת הר”י חיון ‘צלעות הבית’ הינם הלשכות שסביב הבית (כנראה התאים), ואילו ה’עובים’ הינם בנייני עץ שהיו בחזית האולם והנקראים בשם איסקופות150.

[143]  אי אפשר לומר זאת על פתח קדש הקדשים שכן הוא צר מדי, שתי אמות, והדלתות לא יכולות להתקפל לתוכו.[144]  ד’, א’.[145]  מידות ג’, ח’.[146]  אולי כוונתו למלתראות שהיו בבית שני, שהיו מעין קישוטים מעל פתח האולם.

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

המשף בפייבסוק

המשך באינסטינגרם