בואו נבנה יחד את בית המקדש השלישי

המשך בפייסבוק

המשך באינסטגרם

עזרה בבנייה, שתף מאמר זה

Shares

כך נאמר בתחילת נבואת יחזקאל על הבית העתידי15:”בְּעֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנָה לְגָלוּתֵנוּ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ בְּאַרְבַּע עֶשְׂרֵה שָׁנָה אַחַר אֲשֶׁר הֻכְּתָה הָעִיר בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה הָיְתָה עָלַי יַד ד’ וַיָּבֵא אֹתִי שָׁמָּה”. כפי שבארנו לעיל בין גלות יהויכין )ויחזקאל הנביא( לבין חורבן הבית חלפו י”א שנים, מכאן ששנת הארבע עשרה לחורבן הנזכרת בפסוק הינה גם שנת העשרים וחמש לגלות יהויכין. בשנה זו התנבא יחזקאל הנביא על בניין הבית העתידי.

לפי המבואר בפסוק לעיל זמן הנבואה היה בראש השנה, אולם גם נאמר בפסוק כי הנבואה נאמרה בעשור לחודש. כיוון שראש השנה חל בא’ בתשרי לא יתכן שזמן הנבואה היה בעשור לחודש! מפרשת על כך הגמרא16 כי הכוונה היא ששנה זו היתה שנת היובל17, וראש השנה של שנת היובל הינו בעשור לחודש. ביום זה בית דין תוקעים בשופר, עבדים נפטרים לבתיהם ושדות חוזרות לבעליהן. מבואר אם כן כי ארבע עשרה שנים לאחר חורבן הבית היתה שנת יובל, ומכאן שחורבן הבית התרחש במוצאי שנת שמיטה18.

כך מבאר הרד”ק: “והראהו בנין הבית העתיד כמו שהראהו חורבנו19, לנחם בנבואה זו בית ישראל אשר גלו כי לא תאבד תקותם ועוד ישובו אל הארץ וישבו בה לבטח ובנין הבית יהיה יותר ממה שהיה בתחילה”. דהיינו: תכלית הנבואה היא לעורר את ליבם של ישראל לגאולה העתידה ומתוך עומק הגלות לעורר בליבם את חזון בניין הבית. ניתן לומר כי הנבואה נאמרה דווקא בשנה זו, שנת היובל, כחלק מהרמז על תקוות חרות העתיד למול החורבן. גאולת העולמים של היובל כתיקון לחורבן במוצאי שנת השמיטה.

באותו אופן מבאר הרד”ק במקום נוסף שם20, וזו לשונו: “וישמרו את כל צורתו ואת כל חקותיו ועשו אותם – ישמרו אותם בליבם, ויאמינו כי כן יהיה ויעשו אותם הבניינים והצורות והתורות לעתיד. ואם לא ישמרו אותם בליבם ולא יאמינו לא יעשו אותם, כי כן מדת הקדוש ברוך הוא ישלם לאדם מדה כנגד מדה כל המאמין בביאת גואל יזכה לגאולה ואם לא יאמין לא יזכה. וכן אם יאמין בתחיית המתים יזכה לתחייה, ואם לא יאמין לא יזכה. ולא נוכל לפרש “ועשו אותם” בבית שני, שעלו בני גולה של בבל, כי הרבה דברים יש בבנינה זו שלא היו כן בבית שני, ועל כרחך בנינה זו עתידה.
ואמר כן “ועשו אותם” – ראיה גדולה לתחיית המתים”. דהיינו: לדבריו דור זה עצמו של גלות בבל הם שיזכו לבנות את הבית בתחיית המתים! ניתן לומר כי גם עניין זה קשור לשנת היובל, שנת חירות העולמים.

15 מ’, א’.
16 ערכין י”ב, א’.
17 היובלות החלו לנהוג עם כניסתם של ישראל לארץ הקדושה בתקופת יהושע. ארבע מאות וארבעים שנים חלפו עד בניית בית המקדש, ועוד ארבע מאות ועשר שנים עד לחורבן הבית, סך הכל שמונה מאות וחמיב שים שנים שהם שבע עשרה יובלות שלמים. ראה באור הגר”א )מ’, א'( המבאר את העניין.
18הגמרא שם דנה באריכות בברור עניין זה.
19 בפרקים ח’-י”א בנבואת יחזקאל.
20 מ”ג, י”א.

15 מ’, א’.
16 ערכין י”ב, א’.
17 היובלות החלו לנהוג עם כניסתם של ישראל לארץ הקדושה בתקופת יהושע. ארבע מאות וארבעים שנים חלפו עד בניית בית המקדש, ועוד ארבע מאות ועשר שנים עד לחורבן הבית, סך הכל שמונה מאות וחמיב שים שנים שהם שבע עשרה יובלות שלמים. ראה באור הגר”א )מ’, א'( המבאר את העניין.
18 הגמרא שם דנה באריכות בברור עניין זה.
19 בפרקים ח’-י”א בנבואת יחזקאל.
20 מ”ג, י”א.

Published On: 7 נובמבר 2021Categories: אוצר הבית השלישי, נבואת יחזקאל

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

המשף בפייבסוק

המשך באינסטינגרם