משפטי2024-02-05T17:18:19+01:00

מחלקות

מחלקות

משפטית

משפטית

Articles

מאמרים

גלריה

סרטונים

שאלות

המאמרים האחרונים

knesset-assemblee-jerusalem-israel

הכנסת, ירושלים, ישראל

המחלקה דואגת להגן על הזכות לבנות את בית המקדש השלישי בהר הבית, באמצעות הצגת תשובות ומקורות שאלות להלן:

מי הבעלים החוקי וההיסטורי של הר הבית?
האם קיים הסכם בכתב בין ממשלת ישראל לוואקף הירדני?
כמה שלוחות של הוואקף יש בהר הבית?
האם איסור תפילה ליהודים בהר הבית הוא חוקי?
מי מנהל את הר הבית?
האם ישראל יכולה להיות ריבונית בצורה חוקית על הר הבית?
מה היו הנסיבות שבהן מסר משה דיין את האחריות להר הבית לידי הוואקף הירדני בשנת 1967 אחרי מלחמת ששת הימים?
האם יפעל סנהדרין בבית המקדש השלישי?
כיצד ומתי ראוי לבנות מחדש את הסנהדרין בימנו אלה?
האם בית המשפט העליון בישראל מוסמך לדון בסוגיות אלה הנוגעות להר-הבית?
מהם המוסדות המשפטיים המוסמכים להעניק ריבונות ישראלית על הר הבית?
האם יש לבית המשפט הגבוה לצדק דעה בנושא זה?
מה היו תפקידו ומעמדו של הסנהדרין בבית המקדש הראשון והשני?

השיח המשפטי הוא שיח על זכויות וחובות. כל מאבק חברתי מכוון לשנות את היחס בין הזכויות והחובות החלות על הקבוצה הנאבקת. רוזה פארקס, מרטין לותר קינג, בנימין זאב הרצל, וקתרין מקנון נלחמו כולם על “זכויותיהם” כקולקטיב וכיחידים.
השיח על זכויות וחובות בישראל מתנהל בעיקר ברמה המשפטית, שכן מערכת המשפט שלנו פועלת על פי החוק המקובל,“COMMON LAW”, בו תפקיד בית המשפט הוא לקדם ולפרש את החוק, בניגוד למקומות אחרים בהם החוק הוא בעל מעמד מכריע.
מכיוון שזהו המצב, יש צורך לנהל מאבקים משפטיים רחבים כדי לקדם את רעיון בית המקדש בשיח על הזכויות והחובות. בהקשר הפוליטי והמשפטי שלנו, ראוי לטעון כי ללא אור ירוק לפרויקט בית המקדש השלישי בהר הבית מצד מערכת המשפט, המאבק הינו חסר כל סיכוי.

Court suprême d'Israél

בית המשפט העליון, ירושלים, ישראל

cabinet du gouvernement israélien

משרד הממשלה, ירושלים, ישראל

לכן, יש למחלקה המשפטית של מרכז הכנה לבית המקדש השלישי שלושה תפקידים עיקריים:

1/ המחקר המשפטי – החוקר את זכות הפולחן ומעמדה, מגיש חוות דעת לוועדות הכנסת הדנות בנושא, ומגבש מדיניות משפטית רצויה בנושא הזכות לבנות מחדש את בית-המקדש תוך השגת שלום.

2/ הזימונים – המחלקה מגישה בקשות מנהליות לבתי הדין לעניינים מנהליים ולבג”ץ בנושאים הקשורים לזכות הפולחן והבנייה בהר הבית.

3/ קבלת היתרי הבנייה – כידוע, הליך היתר הבנייה הוא הליך מסובך, בייחוד כשמדובר בבית מקדש. יש דרישות ועדה על המחלקה לגבש תוכנית לאזור הר הבית, הוראות בנייה לבית המקדש השלישי ולקדם תוכניות במוסדות הנוגעים בדבר.

שלוש הפעולות הללו מתבצעות במקביל. כאשר אנו משפיעים על המדיניות העתידית, אנו קוראים תיגר על החלטות הממשלה הנוגדות את חזון בית המקדש, את החזון שלנו, את חזונו של עם ישראל. לאט לאט, צעד אחר צעד, נשיג את השינוי המיוחל.

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

המשף בפייבסוק

המשך באינסטינגרם

למה לתמוך בפרויקט בניית בית המקדש השלישי?

לסגור

  1. להשיב את אחדותו של אלוהים, האל האחד, לכל בני האנוש במקום בו אמור להיבנות ביתו.
  2. להיות שותפים למצוות בניית בית המקדש השלישי.
  3. ההצטרפות לפרויקט היא בחינם וכך זה יישאר - אבטחת המידע שלנו בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
  4. התומכים מקבלים מידע קבוע על התפתחות הפרויקט.
  5. להשתתף בפרויקט המשותף הגדול ביותר לכלל האנושות.
  6. להשפיע על הרשויות הפוליטיות הישראליות והבינלאומיות כך שהפרויקט יהיה בראש סדר העדיפויות.
  7. לעבור משנאת חינם לאהבת חינם כדי לבנות עולם טוב יותר.
  8. לפעול למען השלום בין כל העמים ,תוצאה של הנוכחות האלוהית שתתבטא באמצעות בית המקדש השלישי.
  9. להיות חלק מהקבוצה האנושית הראשונה שצועדת לקראת עולם טוב יותר תוך שהיא דוגלת באחווה אוניברסאלית.
  10. להעניק את אימוני בעם ישראל כדי להאיר את האומות בכיוון הנכון.
עבור למעלה