הודעה משפטית

הודעה משפטית

עורכים
האתר https://thirdtemple.org/he/ מופק על ידי ילדי ישראל.

כתובת דוא”ל: contact@thirdtemple.org

אחריות

אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח את עקביות המידע המוצג באתר זה.

אנו מסירים כל אחריות על:

– כל הפרעה לאתר;
– הופעת באגים;
– לכל אי דיוק או מחדל הנוגע למידע הקיים באתר;
– בגין כל נזק הנובע מחדירת הונאה מצד צד שלישי המוביל לשינוי המידע המוצע באתר;
– ובכלל יותר כל נזק ישיר ועקיף, יהיו הסיבות, המוצא, האופי או התוצאות אשר יהיו, לרבות בפרט העלויות שעלולות לעלות כתוצאה מרכישת טובין המוצעים באתר, אובדן רווחים, של לקוחות, של נתונים. או כל אובדן אחר של רכוש בלתי מוחשי שעלול להתרחש עקב גישה למישהו לאתר או חוסר היכולת לגשת אליו או האשראי שניתן למידע המגיע ישירות או בעקיפין מהאחרון.

הגנה על נתונים אישיים
אנו מתחייבים לשמור על סודיות כל מידע המסופק על ידי משתמש האינטרנט.

כל מידע אישי שמשתמש האינטרנט יצטרך להעביר אלינו לשימוש בשירותים מסוימים כפוף להוראות חוק הגנת הנתונים מספר 78-17 מיום 6 בינואר 1978.

ככזה, למשתמש יש את הזכות לגשת, לתקן ולמחוק מידע אישי הנוגע לו והוא יכול להפעיל בכל עת על ידי שליחת דוא”ל לכתובת הבאה: contact@thirdtemple.org

קשרים
האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים או למקורות אינטרנט אחרים. ככל שאיננו יכולים לשלוט באתרים אלה ובמקורות חיצוניים אלה, איננו אחראים לאספקת אתרים אלה ומקורות חיצוניים, ואיננו יכולים לשאת באחריות כלשהי לתוכן, לפרסום, למוצרים, לשירותים. מאתרים אלה או ממקורות חיצוניים. . בנוסף, איננו יכולים להיות אחראים לכל נזק או אובדן מוכח או לכאורה הנובע מהשימוש או בקשר אליו או עם העובדה שיש לנו אמון בתכנים, בסחורות או בשירותים הזמינים באתרים או במקורות אלה.

תכנון ובניית אתר בית המקדש השלישי
סוכנות אינטרנט
cyber@thirdtemple.org

אחסון אתרים
Amazon Web Services (AWS)
כתובת: Burlington Plaza, Burlington Rd, Dublin 4, אירלנד
טלפון: +353 89 436 0393

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

המשף בפייבסוק

המשך באינסטינגרם